Σεμινάρια

Ο κύριος σκοπός της MSP GROUP είναι η προώθηση της ασφάλειας και υγιεινής στην Ελλάδα. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι η διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την ασφάλεια και υγιεινή, καθώς και τις πρώτες βοήθειες.

Δεδομένης της συνεργασίας μας με επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου, η MSP GROUP διαμορφώνει κατάλληλα το χώρο της ώστε να υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ, αλλά και σεμιναρίων γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος πρώτων βοηθειών ή ασφάλειας και υγιεινής (όπως πχ για πρώτες βοήθειες σε βρέφη και παιδία) προμηθευόμαστε τον κατάλληλο εξοπλισμό (εκπαιδευτικός απινιδωτής, κούκλα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών κλπ) και είμαστε σε συζητήσεις με πιθανούς εισηγητές με τη κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία για την εισήγηση στα σεμινάρια αυτά.

Θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω για την θεματολογία και την ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.