Η MSP Group (Med and Safety Products Group) υπάρχει με διάφορες εταιρικές μορφές στην Ελληνική αγορά από το 1998. Στρατηγικός εταίρος και αντιπρόσωπος της Cederroth Industrial Products AB και της DETECTAMET, ο σκοπός της MSP Group είναι η εμπορεία προϊόντων ασφάλειας και υγείας, μέσων προσωπικής ασφάλειας άλλα και B2B προμηθειών πάσης φύσης σε εταιρείες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την εταιρεία μας στο τομέα της εστίασης και της παρασκευής τροφίμων.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα μας στην προσπάθεια μας αύτη είναι η αντιπροσωπεία των προϊόντων της Cederroth AB και της DETECTAMET (προϊόντα που ακολουθούν HACCP), τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, παράλληλα με τη συνεργασία μας με τη Wallace Cameron, την κάθε επιχείρηση να είναι σε συμμόρφωση κατά τη διάρκεια πιθανών ελέγχων από την Υγειονομεία ή την Επιτροπή Εργασίας. H MSP Group σας επιτρέπει να διατηρείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να είστε σε πλήρη συμμόρφωση με το HACCP, αλλά και σε οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης με συστήματα διασφάλισης ποιότητας (όπως πχ με ISO). Παράλληλα, η εταιρεία μας μπορεί να διεκπεραιώσει παραγγελιές ανά την Ελλάδα και έχει εμπειρία στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλες και μικρές εταιρείες

Η εταιρεία μας τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα με πρότυπες βάσεις πρώτων βοηθειών, προϊόντα με διεθνή αναγνώριση (πιστοποιητικά ISO9001 & CE). Σκοπός μας σε βάθος χρόνου είναι και η διοργάνωση εταιρικών σεμιναρίων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και τις εταιρικές υποχρεώσεις σχετικά με τους υπεύθυνους και γιατρούς ασφαλείας που οφείλουν να έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τελικός σκοπός μας είναι να παρέχουμε στην εταιρεία σας αδιάκοπτες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και προϊόντα. Προϊόντα που να σας επιτρέπουν να είστε βέβαιοι πως όχι μόνο είστε σε πλήρη συμμόρφωση με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και πως σε περίπτωση ατυχήματος θα έχετε εφοδιάσει τον χώρο εργασίας σας με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε και τις πιο δυσχερείς καταστάσεις.

Μερικές από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε: